title_pointWszczęte postępowania:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Szczegóły
1 SA PSP Poznań ST-IV.2370.13.2017 Poniżej 135 000 Euro 18410000-6, 18444110-7

Dostawa środków ochrony indywidualnej.

Przetarg nieograniczony 2017-11-03 więcej
2 SA PSP Poznań ST-IV.2370.14.2017 Poniżej 135 000 Euro 34113000-2

Dostawa samochodu SLRt typu "pick - up" dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Przetarg nieograniczony 2017-11-06 więcej
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia