Aktualności

Szkolenie dotyczące koronawirusa (SARS-CoV-2)

- Dnia 9 marca 2020 roku na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie dotyczące koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę Covid 19. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Starszego Asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie województwa wielkopolskiego mgr Ewę Sosińską. Podczas wykładów zostały zaprezentowane informację na temat koronawirusa, dróg zarażenia oraz sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju. Omówione zostały również sposoby zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia wśród populacji ludzkiej. Dodatkowo przypomniano wytyczne  dotyczące postępowania funkcjonariuszy oraz pracowników Państwowej Straży Pożarnej mającymi kontakt z osobami podejrzanymi o zarażenie. Przedstawiono zasady ograniczania transmisji koronawirusa, procedury dezynfekcji pomieszczeń służbowych oraz zasady higieny i stosowania środków ochrony indywidualnej. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy cywilni szkoły oraz kadeci dziennego studium aspiranckiego.


Galeria