Aktualności

16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

-

Międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, która potrwa do 10 grudnia, ma zwracać uwagę na to, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Co roku w przedsięwzięciu uczestniczą miliony ludzi, tysiące organizacji pozarządowych i przedstawiciele rządów.

Przemoc wobec kobiet wyzwaniem dla polityki państwa

Jednym z wydarzeń w Polsce będzie konferencja "Rząd równych szans - administracja przeciw przemocy wobec kobiet". Organizuje ją pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową.

Konferencja odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) w Warszawie. Głównym punktem będą panele dyskusyjne "Przemoc wobec kobiet jako wyzwanie dla polityki państwa z perspektywy: Parlamentu RP, Rządu RP oraz sektora pozarządowego". Wezmą w nich udział posłanki i posłowie, eksperci i ekspertki, przedstawiciele i przedstawicielki administracji publicznej, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec kobiet.

Program konferencji i zasady rejestracji

Oprócz tego przez 16 dni na stronie www.rownetraktowanie.gov.pl oraz na oficjalnym profilu pełnomocniczki na Facebooku będą publikowane informacje o najważniejszych artykułach z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nie zabraknie też wypowiedzi ekspertów.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowa kampania organizowana jest od 1991 z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Jej pomysłodawcy za cel stawiają sobie wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Średnio co roku w kampanii bierze udział ponad 2 tys. organizacji w blisko 160 krajach.

Przemoc wobec kobiet

Tylko w 2011 w Polsce zgłoszono 86 tys. spraw związanych z przemocą domową. Średnio 150 kobiet rocznie umiera w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości większość ofiar przemocy w rodzinie to kobiety (w dalszej kolejności małoletni), a przeważająca liczba sprawców to mężczyźni. Bardzo często ofiarami przemocy domowej są też dzieci - świadkowie.

Wiele przypadków przemocy wobec dzieci i kobiet nigdy nie zostaje zgłoszonych i tym samym nie odnotuje się ich w żadnych statystykach. Tymczasem 45 proc. kobiet w UE deklaruje, że co najmniej raz padło ofiarą przemocy ze względu na płeć. Szacuje się, że w Europie w wyniku przemocy ze względu na płeć codziennie umiera siedem kobiet. Z przeprowadzonych w 2010 r. badań Eurobarometru wynika, że zjawisko przemocy jest znane badanym (tak twierdzi 98 proc.) i bardzo częste (co czwarta osoba zna kobietę będącą ofiarą przemocy domowej, a co piąta zna sprawcę przemocy).