Aktualności

Blog

USAR-EX 2011

Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Gdańsk" i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Poznań 4" pod kryptonimem "USAR-EX 2011" w dniach od 26 marca do 1 kwietnia odbywają się na poligonie Szkoły.

Warsztaty z zakresu dochodzeń popożarowych

W dniach 25-26 marca 2011 odbyły się siódme warsztaty z zakresu dochodzeń popożarowych FIW-07/2011.

Szkolenie z chlorem

W dniach 14.03, 16.03, 18.03 br. w Mosinie, Swarzędzu-Gruszczynie i Poznaniu, przeprowadzono szkolenie dla pracowników firmy Aquanet.

Szkolenie pracowników OL i OC

W dniach od 15 do 18 lutego 2011 r. w Szkole Aspirantów odbyło się szkolenie dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie.

Zakończenie Kursu XXXIX

Trzydziestu słuchaczy z województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w terminie od 20.09.2010 do 17.12.2010 pogłębiało swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Aktualność: Szkolenie rzeczników edycja II

Druga edycja szkolenia z zakresu polityki informacyjnej dla rzeczników prasowych komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w dniach 13-16 grudnia została zorganizowana ponownie na bazie dydaktycznej naszej Szkoły.

Szkolenie rzeczników

Szkolenia z zakresu polityki informacyjnej dla rzeczników prasowych komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w dniach 6-9 grudnia zostały zorganizowane na bazie dydaktycznej naszej Szkoły.

Zakończenie XXXVIII Kursu Uzupełniającego

W Szkoleniu Uzupełniającym Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej. Wszyscy słuchacze zdali egzamin teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wycieku amoniaku

W firmie Konspol Bis Słupca, zostało przeprowadzone 6-godzine szkolenie dla członków nieetatowej grupy ratowniczej, nadzorujących instalację chłodni amoniakalnej.

Szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wycieku chloru.

Zostały przeprowadzone szkolenia dla 28 pracowników obsługujących urządzenia chlorowe w Wydziale Produkcji Wody firmy Aquanet.