Aktualności

Blog

Zapoznanie słuchaczy Dziennego Studium Aspirantów z historią pożarnictwa oraz dziejami SA PSP w...

Słuchacze Dziennego Studium Aspirantów SA PSP w Poznaniu uczestniczący w zgrupowaniu unitarnym mieli okazję zapoznać się z historią pożarnictwa oraz poznać dzieje poznańskiej Szkoły, w której zdecydowali się podjąć naukę.

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Święciechowie.

W dniu 8.10.2022 roku w Święciechowie w powiecie leszczyńskim odbyły się XI Zawody Sportowo-Pożarnicze szczebla powiatowego.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w SGSP w Warszawie.

W piątek 1 października 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), w wyjątkowych okolicznościach, uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2021/2022, kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania przedsięwzięć, które ułatwią przyszłym absolwentom rozpoczęcie pracy i służby...

Apel z okazji inauguracji roku szkolnego

Uczczenie pamięci strażaka poległego na służbie.

W dniu 1.10.2022r., o godz. 18.00, włączając się w ogólnopolską akcję, strażacy szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej SA PSP w Poznaniu uczcili pamięć tragicznie zmarłego podczas służby śp. asp. sztab. Jana Biernata, pełniącego służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Szkolenie z zakresu zachowania się elementów konstrukcji budowlanej w warunkach pożarowych.

w dniu 29.09.2022r. w SA PSP w Poznaniu zorganizowano szkolenie z zakresu zachowania się elementów konstrukcji budowlanej w warunkach pożarowych.

Strażackie otrzęsiny

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W dniach 27,28 września 2022 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przeprowadzono kolejne szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Zajęcia praktyczne z zakresu organizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń niebezpiecznych w ...

W dniach19,21 oraz 22 września br. na terenie poligonu szkolnego w Luboniu odbyły się zajęcia praktyczne z zakresu organizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń niebezpiecznych w komunikacji drogowej oraz poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym.