Aktualności

Blog

Uroczysty apel - ślubowanie, nagrody Komendanta Głównego oraz awanse na wyższe stopnie służbowe

Uroczysty apel - ślubowanie, nagrody Komendanta Głównego oraz awanse na wyższe stopnie służbowe

Ostatnia służba mł. bryg. Tomasza Wybierały

W dniu 25 czerwca 2020 roku ostatnią służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyjął dowódca II zmiany mł. bryg. Tomasz Wybierała

Pompujemy w szczytnym celu

Wsparamy dzieci chore na SMA

Nagrody Komendanta Głównego PSP

Decyzjami nr 900/2020 oraz 901/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku Komendant Główny PSP nagrodził: asp. Przemysława Krzysztona oraz kpt. Tomasza Kierzka

Pompujemy dla Wojtusia

Strażacy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu pompują dla Wojtusia !

UROCZYSTY APEL

W dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00 w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji ukończenia szkolenia Dziennego Studium Aspiranckiego 28 przez 95 absolwentów.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa

Po trudnym okresie nauki 3 czerwca 2020 roku w naszej Szkole został przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa.

Ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza

Ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wsparcie dla: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej oraz Serbii...

W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2020 roku na podstawie Rozkazu nr 18 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariusze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zostali oddelegowani do pełnienia służby w grupie ratowniczej "Bałkany 2020".

KOMUNIKAT!!!

Komunikat dotyczący egzaminów końcowych