Aktualności

Blog

Wizyta klasy pożarniczej

Wizyta klas o profilu pożarniczym oraz bezpieczeństwa publicznego

Spotkanie robocze przedstawicieli szkół

Spotkanie robocze szkolenia z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym

Szkolenie pompownie przeciwpożarowe

"Wymagania prawne i techniczne wobec pompowni przeciwpożarowych w Polsce"

Spotkanie dla doradców zawodowych szkół ponadpodstawowych

W dniu 14 listopada w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie dla doradców zawodowych szkół ponadpodstawowych.

Awanse na wyższe stopnie służbowe

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Komendant Szkoły st. bryg. dr inż. Jan Kołdej nadał kolejny wyższy stopień służbowy strażakom w służbie kandydackiej.

Bieg Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 roku reprezentacja szkoły wzięła ponownie udział w Biegu Niepodległości w Luboniu.

Uroczyste podniesienie flagi państwowej

Podczas zmiany służbowej na placu apelowym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Strażacy szkolą terytorialsów

Strażacy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu szkolą wielkopolskich terytorialsów.

List okolicznościowy

List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Akcja honorowego krwiodawstwa

Po raz kolejny kadeci naszej Szkoły we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu podzielili się najcenniejszym darem.