Aktualności

Blog

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH.

Ochrona znaku czerwonego krzyża

Ochrona znaku czerwonego krzyża

Ślubowanie nowo przyjętych do służby strażaków oraz wręczenie promes dla OSP.

W dniu 19.04.2022 roku, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się uroczyste złożenie ślubowania przez 22 nowo przyjętych do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Śniadanie wielkanocne.

W dniu 17 kwietnia 2022 roku o godzinie 9.00 w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się uroczyste śniadanie z okazji pierwszego dnia świąt wielkanocnych.

Spotkanie przedświąteczne w SA PSP w Poznaniu.

W dniu 14.04.2022 roku, w SA PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie przedświąteczne dla kadry Szkoły, pracowników cywilnych oraz przedstawicieli kompanii kadetów.

Z wizytą u Mateusza.

Uroczyste złożenie ślubowania

W dniu 14 kwietnia 2022 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętego strażaka.

Narada kadry kierowniczej PSP.

W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie odbyła się narada kadry kierowniczej PSP z udziałem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

KOMENDANT SA PSP W POZNANIU PRZEKAZAŁ PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W USUWANIU SKUTKÓW NAWAŁNIC W POWIE...

12 kwietnia 2022 roku na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, odbył się uroczysty apel.

Kolejna rotacja pododdziału COO z SA PSP w pasie przygranicznym.

W dniu 8.04.2022 roku, dokonano kolejnej rotacji pododdziału COO z SA PSP w Poznaniu realizującego działania pomocnicze mające na celu usprawnić procedurę przyjęcia uchodźców napływających z ogarniętej wojną Ukrainy.