Aktualności

Blog

Narada szkoleniowa i warsztaty przedstawicieli komend wojewódzkich, szkół oraz CMP dotyczące dzi...

W dniach 6 - 8 kwietnia 2022 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Tylnej Górze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Biuro Nadzoru Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zorganizowało naradę szkoleniową dotyczącą kontroli przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.

Omówienie specyfiki funkcjonowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych.

W dniu 7.04.2022 roku w SA PSP w Poznaniu przeprowadzono zajęcia o szkoleniowe w charakterze omówienia idei powoływania oraz zasad funkcjonowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej (SGPR PSP).

Szkolenie prewencyjne dla kadetów.

W dniu 5 kwietnia 2022 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się prelekcja dla kadetów dotycząca niebezpieczeństw związanych z używaniem i posiadaniem substancji halucynogennych.

Szkolenie rzeczników prasowych Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach 6-7 kwietnia 2022 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie odbyła się narada szkoleniowa oficerów prasowych komend wojewódzkich oraz szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Narada służbowa pionu finansowo-logistycznego PSP.

Narada służbowa pionu szkoleniowego.

W dniach 4 - 5 kwietnia 2022 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Tylnej Górze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, odbyła się narada służbowo-szkoleniowa dla przedstawicieli komend wojewódzkich PSP odpowiedzialnych za piony szkoleniowe oraz szkół PSP.

Udział strażaków Szkolnej JRG w działaniach ratowniczych.

W dniu 4.04.2022 roku strażacy ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej uczestniczyli w usuwaniu skutków zderzenia pojazdu ciężarowego i dostawczego na odcinku autostrady A2 w kierunku Warszawy.

SZKOLENIE DLA TRENERÓW SWD PSP

W dniu 4 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się szósta edycja szkoleń dla trenerów z zakresu obsługi nowego systemu SWD PSP.

Udział strażaków Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w działaniu ratowniczym.

Kolejna rotacja pododdziału COO z SA PSP w pasie przygranicznym.

W dniu 1.04.2022 roku dokonano kolejnej rotacji pododdziału COO z SA PSP w Poznaniu realizującego działania pomocnicze mające na celu usprawnić procedurę przyjęcia uchodźców napływających z ogarniętej wojną Ukrainy.