Aktualności

Blog

DALKIA pamięta o bezpieczeństwie

W dniach od 20 do 21 czerwca b. r. w Barczyźnie wykładowcy naszej Szkoły przeprowadzili 16 godzinne szkolenie

Wyniki egzaminu zawodowego

Osoby, które otrzymały negatywny wynik z egzaminu zawodowego - etap praktyczny w zawodzie technik pożarnictwa 315 [02] zostały powiadomione telefonicznie w dniu 25.06.2013 r.

Zakończyło się 50 SzUSJOP

W ostatni piątek 25 strażaków z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego zakończyło sukcesem trzy miesiące wytężonej nauki i ćwiczeń

Egzaminy końcowe

Dwa lata wytężonej nauki i pracy w Szkole Aspirantów trzeba było przelać na karty egzaminacyjne

W Aquanecie nadal bezpiecznie

W dniach 10, 12 i 14 czerwca odbyło się kolejne szkolenie dla 18 ratowników z nieetatowej drużyny ratowniczej Aquanet S.A.

Jak nie dopuścić do skażenia rzeki?

W dniu 29 maja br siły i środki Szkoły Aspirantów PSP Poznaniu wzięły udział w manewrach ekologicznych na rzece Warcie. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Miejska PSP w Poznaniu pod kierownictwem Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. dr Jerzy Raneckiego.

EFEKTYWNE DOWODZENIE PODSTAWĄ SKUTECZNOSCI DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

Zakończył się trzymiesięczny cykl kursów z zakresu psychologii dowodzenia zrealizowany w naszej Szkole

Nietypowe zajęcia o typowych sytuacjach

W ramach projektu unijnego pod nazwą: "Edukacja dla bezpieczeństwa", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się kolejny etap szkolenia kadetów...

Dzień Strażaka w SA PSP

W piątek 17 maja br w Szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Kadeci uczą się ustalać przyczyny powstawania pożaru

W dniach 20 - 25 kwietnia 2013 roku w salach dydaktycznych i na poligonie odbyły się zajęcia z tematu Ustalanie Przyczyn Powstawania Pożaru