Aktualności

Blog

Nietypowe zajęcia o typowych sytuacjach

W ramach projektu unijnego pod nazwą: "Edukacja dla bezpieczeństwa", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się kolejny etap szkolenia kadetów...

Dzień Strażaka w SA PSP

W piątek 17 maja br w Szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Kadeci uczą się ustalać przyczyny powstawania pożaru

W dniach 20 - 25 kwietnia 2013 roku w salach dydaktycznych i na poligonie odbyły się zajęcia z tematu Ustalanie Przyczyn Powstawania Pożaru

Warsztaty "CYSTERNA 2013"

W dniach 5-6 kwietnia 2013 w Siedlcach odbyły się warsztaty ratownicze pod kryptonimem "CYSTERNA 2013". W warsztatach w które włączyła się również Szkoła Aspirantów PSP z Poznania

ZAKOŃCZYŁ SIĘ KURS XLIX SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO STRAŻAKA JEDNOSTKI OCHRONY PPOŻ.

Dziś zakończył się kolejny kurs Szkolenia Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

SPRAWDZIAN SIŁ PRZED EGZAMINEM KOŃCOWYM

Dzień próby to 14 marca br. Wczoraj kadeci studium dziennego i słuchacze studium zaocznego naszej Szkoły przystąpili do egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa.

Fizykochemia Spalania - inaczej

Od 20 już lat w ramach nauki przedmiotu Fizykochemia Spalania kadeci naszej Szkoły uczestniczą w nietypowych zajęciach.

Pokazy trenażera

W dniu 7 marca 2013 na terenie szkoły odbyły się pokazy mobilnego trenażera prądów gaśniczych

Dzień Kobiet w SA PSP

Z okazji Dnia Kobiet, dziś w Szkole odbyło się spotkanie Kierownictwa z Paniami zatrudnionymi w SA PSP.

Awanse za bardzo dobre wyniki w nauce i służbie.

Zakończył się III semestr nauki dla kadetów Kompanii II rocznika 2011-2013. W dzisiejszym godzinie 7.30 odbył się uroczysty apel, na którym Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nadał wyższy stopień służbowy za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i służbie kadetom.