Aktualności

Centralne Obchody Dnia Strażaka

-
W piątek 6 maja 2022 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych, odbyły się uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka. Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak złożył meldunek Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, który przybył wraz z małżonką Agatą Kornhauser - Duda. Komendant Główny PSP przywitał gości, którzy przybyli na obchody m.in.: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wraz z ministrami resortu SWiA, Ambasador Grecji w Polsce, Szefowie służb mundurowych podległych MSWiA oraz wszystkich pozostałych uczestników uroczystości.

Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ośmiu  oficerom nominacje generalskie. Na stopień generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został nadbrygadier Andrzej Bartkowiak - Komendant Główny PSP. Do stopnia  nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: st. brygadier Krzysztof Ciosek - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Filipek - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Grzegorz Janowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jacek Kaczmarek- Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Marek Kamiński - Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jarosław Tomczyk - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Socha - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik przekazał nowym generałom pamiątkowe szable.

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu promocji na pierwszy stopień oficerski 294 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonał Komendant Główny PSP wraz ze swoimi zastępcami.

Na tegorocznych Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie pośród wielu znamienitych osobistości znaleźli się wyjątkowi w tym czasie goście tj. strażacy z Ukrainy na czele z Szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Siergiejem Krukiem, który w swoim przemówieniu skierował do zebranych słowa Mam dzisiaj wielki zaszczyt i doskonałą okazję podziękować wolnemu narodowi polskiemu, kierownictwu Państwa polskiego, kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim funkcjonariuszom PSP i druhom ochotnikom za natychmiastowe i wymierne wsparcie od pierwszych dni wojny, za pomoc milionom Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce oraz tym, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Braterstwo straży pożarnej nie ma granic i właśnie dlatego jestem tutaj obecny, abym mógł złożyć życzenia moim polskim kolegom z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka i 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie delegacja na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej w oprawie muzycznej wykonanej przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod kierownictwem Mirosława Chilmanowicza.

Z ramienia kierownictwa SA PSP w Poznaniu udział w uroczystościach wziął Komendant Szkoły, st. bryg. Maciej Zdęga.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zawartych na stronie KG PSP.


Galeria