Aktualności

Ćwiczenia modułu GFFFV Poland z terenu województwa wielkopolskiego.

-
W dniach od 13 do 15 czerwca 2022 roku na terenie powiatu pilskiego rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem "LAS 2022" dla sił i środków z terenu województwa wielkopolskiego wchodzących w skład międzynarodowego modułu gaszenia pożarów lasu GFFFV Poland. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie Leśnictwa Krępsko. W ćwiczeniu udział brało blisko 90 strażaków i 25 pojazdów. Zakres ćwiczeń obejmował min. proces alarmowania, dysponowania, weryfikacji dokumentacji niezbędnej do wyjazdu Modułu GFFFV poza granice kraju. W ramach ćwiczeń zweryfikowano rzeczywistą zdolność bojową pododdziałów, umiejętność budowy systemów dostarczania wody na duże odległości oraz elementy organizacyjne działań ratowniczych o powyższym charakterze. Jednym z elementów ćwiczeń były zajęcia z zakresu bezpiecznej pracy pilarkami do cięcia drewna w tym zajęcia z zakresu ścinania drzew poddanych naprężeniom, które poprowadził mł.kpt. Janusz Zawadzki z SA PSP w Poznaniu. Opisywany element ćwiczeń w kontekście usprawniania działań ratowniczych podejmowanych przez moduły GFFFV stanowi nierozłączną ich część przez co powyższa tematyka stanowiła jeden z bloków szkoleniowych ćwiczeń.


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zawartej na stronie KW PSP w Poznaniu.
Zdjęcia: strona internetowa KW PSP w Poznaniu. 


Galeria