Aktualności

Ćwiczenia na Jeziorze Bnińskim

- W dniu 25 lipca 2020 roku w ramach doskonalenia zawodowego strażacy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu ćwiczyli na wodach Jeziora Bnińskiego.

Głównymi celami zajęć były:

- rozpoznanie dróg dojazdowych do akwenu wodnego,
- zachowanie zasad bhp podczas działań na akwenach wodnych,
- zasady i sposoby łączności podczas działań,
- wodowanie jednostek pływających,
- doskonalenie technik doboru oraz ubierania się w skafandry ratownicze,
- doskonalenie technik podejmowania w wody osób poszkodowanych,
- udzielanie KPP topielcom,
- zapoznanie się kadetów ze sprzętem będącym na wyposażeniu Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
- doskonalenie technik pływania łodziom motorową.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. asp. Bartosz Urbański, SA PSP PoznańGaleria