Aktualności

Ćwiczenia na symulatorze naprężeń drzew.

-
W dniach 9-11 czerwca 2022 roku, w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, we współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu, odbyły się ćwiczenia z użyciem symulatora naprężeń drzew. W szkoleniu udział wzięli strażacy zmian służbowych JRG 8, druhowie OSP Promnice oraz strażacy Wojskowej Straży Pożarnej w Biedrusku. 
Ćwiczenia przeprowadzono w dwóch etapach: 
- etap pierwszy, w ramach którego omówiono zasady BHP podczas pracy z pilarkami spalinowymi oraz przekazano informacje dotyczące obsługi i konserwacji spalinowego sprzętu tnącego, które omówił mł.kpt. Janusz Zawadzki z SA PSP w Poznaniu. Na zakończenie etapu pierwszego ćwiczeń omówione zostały techniki ścinki oraz cięcia drzew poddanych naprężeniom,
- etap drugi, mający postać zajęć praktycznych z zakresu ścinki drzew, który zrealizowany został w warunkach rzeczywistych dzięki współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko, gdzie na terenie Leśnictwa Annowo przeprowadzono zajęcia praktyczne z zakresu ścinki drzew. Po wykonaniu ścinki wskazanych drzew uczestnicy ćwiczeń mogli w praktyce zweryfikować przedstawione wcześniej techniki cięcia drzew poddanych naprężeniom, korzystając z symulatora naprężeń będącego na wyposażeniu SA PSP w Poznaniu.
Przychylność i pomoc Nadleśnictwa Łopuchówko oraz wiedza i profesjonalizm mł.kpt. Janusza Zawadzkiego z SA PSP w Poznaniu, pozwoliły ćwiczącym odświeżyć i usystematyzować wiedzę z zakresu pracy z piłami spalinowymi oraz technikami cięcia drzew co niewątpliwie w pozytywny sposób wpłynie na jakość i bezpieczeństwo działań podczas kolejnych zdarzeń.


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zawartych na stronie KM PSP w Poznaniu.
Zdjęcia: st. kpt. Jaroslaw Szewczyk, KM PSP w Poznaniu. Galeria