Aktualności

Ćwiczenia na terminalu LOTOS

-
Kierownictwo Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z przedstawicielami kadry zarządzającej Oddziału firmy Lotos Terminal zorganizowali na terenie Terminalu Paliw LOTOS Terminale S.A. w Poznaniu nocne ćwiczenia. Ich celem było zoptymalizowanie możliwości współdziałania poszczególnych służb i współpracujących podmiotów przy likwidacji skutków potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych, będących w zakresie zainteresowania Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia odbyły się w dniu 30 czerwca br. w godzinach późnowieczornych. Obejmowały swoim zakresem testy systemów bezpieczeństwa znajdujących się na terenie obiektu oraz wskazywały sposoby organizacji zaopatrzenia wodnego i możliwości prowadzenia działań gaśniczych, ewakuacyjnych i medycznych dla poszkodowanych i zagrożonych osób.
Zakończone po północy ćwiczenia potwierdziły tezę, że skuteczna realizacja zadań ratowniczo- gaśniczych jest dużo efektywniejsza przy dobrym i wytrenowanym współdziałaniu różnych podmiotów ratowniczych.

Opracowanie: bryg. Adam Gimzicki, SA PSP Poznań
Zdjęcie: Archiwum SA PSP Poznań