Aktualności

Ćwiczenia z zakresu organizacji działań ratowniczych

-
W dniach 21,22,23.09.2020 r. na terenie poligonu szkolnego w Luboniu odbyły się ćwiczenia praktyczne z zakresu organizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń niebezpiecznych z udziałem środków transportu szynowego oraz drogowego. W ćwiczeniach udział wzięli słuchacze DSA 29 SA PSP w Poznaniu oraz funkcjonariusze (dowódcy zmian) szkolnej JRG. Celem ćwiczeń było zobrazowanie idei kierowania działaniami ratowniczymi oraz kompetencyjnego podziału terenu akcji ratowniczej podczas miejscowych zagrożeń o powyższym charakterze. Organizacyjnie przyjęto, że kierującym działaniem ratowniczym (KDR) był wskazany dowódca zmiany szkolnej JRG, który z wyznaczonych do udziału w ćwiczeniach słuchaczy (obsada czterech zastępów) wyznaczał dowódców zastępów będących jednocześnie dowódcami poszczególnych stref (nieformalnych odcinków bojowych) działań ratowniczych. Założenie taktyczne wykonano z pełnym rozwinięciem SIS prowadząc jednocześnie wspomaganie działań KDR przez ćwiczebne MSK (obsada stworzona przez dwóch słuchaczy DSA wspomaganych przez instruktora). Ćwiczenia te stanowią zapoczątkowany cykl wspólnych szkoleń wydziału kształcenia oraz szkolnej JRG mających na celu ujednolicenie treści programowych przekazywanych słuchaczom podczas zajęć z praktycznym stosowaniem nabytej wiedzy w działaniach rzeczywistych.


Opracował: mł. bryg. Przemysław Berus, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Przemysław Berus, mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP PoznańGaleria