Aktualności

Ćwiczenia zgrywające z WOT

W dniach 9-10 października 2021 r. na terenie Poligonu Szkolnego SA PSP w Poznaniu przeprowadzono ćwiczenia zgrywające dla funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu oraz 160 żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Głównym celem ćwiczeń było:
doskonalenie umiejętności organizacji działań ratowniczych z udziałem wojsk obrony terytorialnej, wykorzystanie potencjału ratowniczego SIS jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz wojsk obrony terytorialnej podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych, sprawdzenie poziomu przygotowania kadry dowódczej Szkoły do kierowania potencjałem ratowniczym jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających, sprawdzenie umiejętności organizacji zaplecza logistycznego dla dużych związków taktycznych. Ćwiczenia przeprowadzono na pięciu stanowiskach tj.: 
- stanowisko nr 1 - ,,ewakuacja":  zakładało ewakuację osób i mienia znajdującego się po wschodniej stronie rzeki Warty, które znajdowało się na obszarach zalewowych,
- stanowisko nr 2 - ,,piły'': zakładało przeprowadzenie szkolenia w zakresie budowy i konserwacji pilarek spalinowych oraz omówienie zasad BHP podczas pracy ze sprzętem mechanicznym,
- stanowisko nr 3 - ,,wysokość'': zakładało zapoznanie uczestników ćwiczenia
z podstawowym sprzętem wykorzystywanym podczas działań wysokościowych,
- stanowisko nr 4 - ,,komora wysiłkowa'': zakładało zapoznanie uczestników ćwiczenia z zagrożeniami związanymi z poruszaniem się w pomieszczeniach o niskiej widoczności i z przeszkodami,
- stanowisko nr 5 -,,wagon'': zakładało zapoznanie uczestników z technikami ewakuacji osób poszkodowanych w zdarzeniu masowym, segregacji poszkodowanych i udzieleniu pierwszej pomocy.

opracowanie: mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz- SAPSP Poznań
zdjęcia: rzecznik WOT


Galeria