Aktualności

DALKIA pamięta o bezpieczeństwie

-
W dniach  od  20 do 21 czerwca b. r. w Barczyźnie wykładowcy naszej Szkoły przeprowadzili 16 godzinne szkolenie dla pracowników DALKIA POZNAŃ ZEC na temat: udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej  poszkodowanym zgodnie z  zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG od 12.02.2013 r. z uwzględnieniem obrażeń najczęściej występujących w branży energetycznej.
W szkoleniu uczestniczyło 16 członków nieetatowej drużyny ratowniczej. Uczestnicy kursu wykazywali bardzo duże zaangażowanie i zainteresowanie tematyką szkolenia. Zajęcia praktyczne podczas kursu stanowiły niejednokrotnie duże wyzwanie, lecz i z tymi problemami ratownicy firmy Dalkia poradzili sobie wyśmienicie.

JB/PN