Aktualności

Dochodzenia popożarowe - FIW 10/2012

- Tematem przewodnim warsztatów było "Ustalenie przyczyn pożarów w pojazdach mechanicznych". Zajęcia warsztatowe zostały podzielone na cześć praktyczną i teoretyczną. W części praktycznej na szkolnym poligonie uczestnicy badali pojazd, który losowo przypadł im w udziale. Zadaniem grup eksperckich było wykonanie oględzin miejsca pożaru i zabezpieczenie śladów popożarowych oraz ustalenie przyczyny pożaru samochodu. Celem tych zajęć było metodyczne wykonanie oględzin miejsca pożaru, czytanie śladów oraz sposoby ich prawidłowego zabezpieczania do celów procesowych. W drugim dniu warsztatów grupy, które przeprowadzały oględziny pojazdów przedstawiły wyniki swoich dochodzeń i określiły przyczyny pożarów przedmiotowych samochodów. Uczestnicy przedstawili ślady, które zabezpieczyli podczas oględzin, hipotezy przyczyn pożarów jakie założyli oraz ostateczne wyniki przeprowadzonego dochodzenia, przedstawiające przyczyny wybuchu pożaru pojazdu.

W czasie warsztatów nie zabrakło czasu na ciekawe przypadki pożarów samochodów przedstawione przez członków Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych - Wojciecha Bastka, Tomasza Lewandowskiego, Jacka Chwiłkowskiego i Piotra Guzewskiego. Zaprezentowane studia przypadków zostały z ogromną ciekawością przedyskutowane przez uczestników warsztatów.
W warsztatach udział wzięło 29 osób reprezentujących środowisko biegłych sądowych i ekspertów z zakresu dochodzeń popożarowych z terenu całej Polski.

JG/PN