Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa

-
Po trudnym okresie nauki 3 czerwca 2020 roku w naszej Szkole został przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Do egzaminu obejmującego część pisemną w formie testu oraz część praktyczną polegającą na opracowaniu projektu z zakresu zarządzania działaniami ratowniczymi w tym roku przystąpiło 189 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego KKZ 8 (kwalifikacja Z.23) i 95 kadetów DSA 28 (kwalifikacja MS.21).

Egzamin odbywał się w szczególnych warunkach wynikających z ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa. Organizacja tegorocznych egzaminów to wielkie wyzwanie zarówno dla zdających jak i dla kadry Szkoły. Zachowanie reżimu sanitarnego, wdrożenie nowych zasad i procedur wymagało ogromnego zaangażowania pracowników Szkoły.

Egzamin odbywał się w 12 salach na terenie Szkoły. Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczął się test, na który przeznaczone było 60 min. Druga część egzaminu rozpoczęła się o godz. 15.00 i trwała 120 min. W czasie przerwy została przeprowadzona dezynfekcja wyposażenia wszystkich sal egzaminacyjnych.

Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom Szkoły zaangażowanym w organizację tegorocznych egzaminów za ogromny wkład pracy i profesjonalizm.

Wszystkim zdającym dziękujemy za zrozumienie i zdyscyplinowanie podczas egzaminów. Po dwóch latach ciężkiej i wymagającej wielu wyrzeczeń nauce w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu życzymy Wam osiągnięcia pozytywnych wyników z egzaminu i tym samym zdobycia tytułu technika pożarnictwa.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Artur Banasiak, SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel, SA PSP w PoznaniuGaleria