Aktualności

Egzamin zawodowy- część praktyczna

W dniach 8-19 czerwca 2021 r. na Poligonie szkolnym w Luboniu odbywa się część praktyczna egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji BPO 03 ,,Wykonywanie działań ratowniczych". Do egzaminu w tym roku przystąpiło 166 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego KKZ X , 85 kadetów DSA turnus XXX oraz 1 kadet DSA XXIX.

Wszystkim zdającym życzymy osiągnięcia pozytywnych wyników z egzaminu.


Opracowanie: mł. bryg. Magdalena Maćkowiak- SAPSP Poznań
Zdjęcia: st. bryg. Artur Banasiak- SAPSP Poznań


Galeria