Aktualności

Egzaminów część ostatnia-praktyczna

W dniu 2 czerwca 2021 roku odbyła się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa ,,Kwalifikacja MS.21" ,,Zarządzanie działaniami ratowniczymi" oraz kwalifikacja BPO.04 ,,Zarządzanie działaniami ratowniczymi" . Do egzaminu w tym roku przystąpiło 178 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego KKZ IX oraz 99 kadetów DSA turnus XXIX.

Wszystkim zdającym życzymy osiągnięcia pozytywnych wyników z egzaminu.

Opracowanie: mł. bryg. Magdalena Maćkowiak - SAPSP Poznań
Zdjęcia: mł. asp. Piotr Janiuk - SAPSP Poznań 


Galeria