Aktualności

Egzaminy końcowe

-
Zawsze mogło być trudniej… tak mówią pytani o wrażenia z egzaminu absolwenci dziennego i zaocznego studium naszej Szkoły. Tym razem na egzaminie praktycznym rozwiązać trzeba było zadanie z taktyki działań gaśniczych. Do ostatniego etapu nauki, jakim jest egzamin końcowy stanęło 99 kadetów dziennego studium i 128 słuchaczy studium zaocznego, a także 8 słuchaczy - absolwentów ubiegłorocznych. Wczoraj i dziś zdawali oni teoretyczny i praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa. Ten końcowy sprawdzian wiedzy po dwóch latach wytężonej nauki  to także moment próby dla wykładowców poszczególnych przedmiotów. 

PN