Aktualności

Egzaminy kończące naukę w Szkole

- 5 i 6 czerwca 2019 roku w naszej Szkole zostały przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik pożarnictwa kwalifikacji Z.23 dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz MS.21 dla Dziennego Studium Aspirantów w obszarze zarządzania działaniami ratowniczymi.

Do egzaminów przystąpiło 93 kadetów XXVII Dziennego Studium Aspirantów oraz 181 słuchaczy VII Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Życzymy uzyskania pozytywnego wyniku wszystkim zdającym!Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu


Galeria