Aktualności

Egzaminy wstępne na Dzienne Studium Aspiranckie

-
Do walki o indeksy stanęło 855 kandydatów, w tym aż 19 dziewcząt.  Cieszy nas ilość chętnych starających się o przyjęcie do naszej Szkoły. Tak liczna frekwencja kandydatów na egzaminach wstępnych oznacza, że na jedno miejsce wypada ponad 14 osób.

Zmagania rozpoczął egzamin sprawnościowy na stadionie Towarzystwa Sportowego „OLIMPIA”. By przystąpić do egzaminów pisemnych z fizyki i chemii kandydaci musieli z wynikiem pozytywnym ukończyć wszystkie trzy konkurencje sportowe: bieg sprinterski na dystansie 50 m w czasie nie dłuższym niż 7, 65 sek., podciągnąć się na drążku minimum 10 razy oraz przebiec 1000 m w czasie krótszym niż  3,35 min.

481 kandydatów, którzy spełnili to kryterium w dniu dzisiejszym przystąpiło do egzaminu teoretycznego. Jest to egzamin testowy. O przyjęciu do Szkoły zadecyduje ranking ilości zdobytych punktów.  W tym roku novum stanowi  sprawdzian umiejętności pływania.  Sprawdzianowi temu poddanych zostanie pierwszych 100 kandydatów z listy rankingowej ułożonej już po egzaminie pisemnym.

PN