Aktualności

Egzaminy Z.22 i MS.20

- 7 maja 2019 roku w naszej Szkole zostały przeprowadzone egzaminy pisemne kwalifikacji Z.22 dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz MS.20 dla Dziennego Studium Aspirantów w zawodzie technik pożarnictwa, czyli wykonywanie działań ratowniczych.

Do egzaminów przystąpiło 95 kadetów XXVIII Dziennego Studium Aspirantów oraz 189 słuchaczy VIII Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Następnym etapem jest przystąpienie do części praktycznej egzaminu, która zostanie przeprowadzona od 8 do 21 maja 2019 roku na terenie Szkolnego Poligonu Pożarniczego w Luboniu.

Nad przebiegem egzaminów czuwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Rafał Urbaniak - SA PSP w Poznaniu


Galeria