Aktualności

Fizykochemia Spalania - inaczej

- Od 20 już lat w ramach nauki przedmiotu Fizykochemia Spalania kadeci naszej Szkoły uczestniczą w nietypowych zajęciach.

Niezwykłość lekcji Fizykochemii polega na uczestniczeniu w ćwiczeniach organizowanych w laboratorium Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielonych w Poznaniu. Pracownicy naukowi Instytutu dzięki staraniom bryg. Urszuli Fietz-Strychalskiej przekazują wiedzę naszym kadetom z zakresu nowoczesnych metod badawczych wyznaczania ciepła spalania różnych materiałów, temperatury zapłonu, granic wybuchowości oraz nowoczesnych metod zabezpieczania materiałów warstwami ogniochronnymi. Ciekawą częścią ćwiczeń laboratoryjnych jest możliwość poznania przez uczestników zajęć najnowocześniejszych metod stosowania nanocząsteczek w tworzywach sztucznych. Zastosowane rozwiązania z udziałem nanocząsteczek  powodują podwyższenie temperatury zapalenia się tworzyw, a jednocześnie znacznie ograniczają wydzielanie się związków trujących w fazie pożaru.

Zajęcia w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielonych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych uczniów, co przejawia się ilością pytań zadawanych wykładowcom, na które prowadzący zajęcia chętnie udzielają obszernych odpowiedzi.

PN