Aktualności

I Mistrzostwa Polski Strażaków w Triathlonie




PANEL REJESTRACYJNY

UWAGA! ZAPISY ZAMYKAMY 15.08.2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

LISTA STARTOWA:

ORGANIZACJA RUCHU W DNIU ZAWODÓW



Szanowni Państwo!

Zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych Państwowej Straży Pożarnej współorganizowanych przez Komendę Główną PSP na rok 2019, I MISTRZOSTWA POLSKI STRAŻAKÓW W TRIATHLONIE odbędą się w dniu 25 sierpnia 2019 r. w ramach GREATMAN TRILOGY, a współorganizatorem jest Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.

W Mistrzostwach uczestniczyć mogą wszystkie osoby pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych PSP (strażacy PSP, podchorążowie, kadeci) oraz emeryci PSP. Warunkiem udziału w biegu jest przedłożenie legitymacji służbowej lub emeryckiej oraz przedstawienie ważnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do udziału w zawodach, wystawionego nie później niż 30 dni przed biegiem lub złożenie oświadczenia woli startu na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań lekarskich.

Mistrzostwa zostaną rozegrane na dystansach:
 • 1/4 IM - indywidualnie: 950 m pływanie / 45 km rower / 10,5 km bieg
 • Sprint - sztafety: 400 m pływanie / 20 km rower / 5 km bieg
Miejsce zawodów:
 • Nowy Dębiec, powiat kościański, woj. wielkopolskie
 • plaża Nowy Dębiec, ul. Leśna 1

DOJAZD DO MIEJSCA ZAWODÓW

Biuro zawodów:
 • 24.08.2019 Plaża Nowy Dębiec 18:00-20:00
 • 25.08.2019 Plaża Nowy Dębiec 7:30-18:00
 • Odbiór pakietów do godziny przed startem każdego z dystansów
Trasy oraz ich profil: zobacz

KLASYFIKACJA I MP  STRAŻAKÓW W TRIATHLONIE
 • Generalna Kobiet na dystansie 1/4 IM
 • Generalna Mężczyzn na dystansie 1/4 IM
 • Sztafet KW PSP na dystansie Sprinterskim
 • Sztafet Szkół PSP na dystansie Sprinterskim
 • Drużynowa reprezentacji województw oraz szkół pożarniczych

 • W klasyfikacji drużynowej o zajęciu lepszego miejsca przez reprezentację decyduje niższa suma punktów uzyskana przez 4 najlepszych zawodników indywidualnie oraz 1 sztafety.
 • Zajęte przez zawodnika miejsce jest równoznaczne z uzyskaną liczbą punktów. Liczone będą miejsca w relacjach pomiędzy strażakami (bez uwzględnienia innych uczestników biegu).
 • Zwycięża drużyna która uzyska najmniejszą liczbę punktów. W przypadku remisu wyżej klasyfikowana jest ta której sztafeta uplasowała się na wyższym miejscu w klasyfikacji Sztafet (KW PSP i Szkół PSP razem).

Pomiar czasu:
 • Za pomocą chipów na kostce
 • Obowiązuje czas netto
 • Strażaków obowiązuje start w pierwszej fali każdego z dystansu

Zgłoszenia
 • Zgłoszenia odbywają się poprzez dedykowany tylko dla strażaków elektroniczny panel rejestracyjny na stronie GREATMAN TRILOGY
 • Zapisy koordynuje SA PSP w Poznaniu
Wpłaty opłat startowych w wysokości:

Do dnia 31.05.2019
 • 150 zł za całą sztafetę na dystansie sprinterskim
 • 100 zł za 1/4 IM indywidualnie
Do dnia 31.07.2019
 • 180 zł za całą sztafetę na dystansie sprinterskim
 • 130 zł za 1/4 IM indywidualnie
Do dnia 15.08.2019
 • 210 zł za całą sztafetę na dystansie sprinterskim
 • 160 zł za 1/4 IM indywidualnie
Wpłaty należy dokonać na konto Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu:

NBP O/O Poznań 46 1010 1469 0046 2013 9134 0000
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Ul. Czechosłowacka 27; 61-459 Poznań

W tytule przelewu podając:
I MP STRAŻAKÓW W TRIATHLONIE
oraz imię i nazwisko uczestnika, nazwa jednostki organizacyjnej PSP
(zarówno w przypadku zgłoszeń indywidualnych jak i drużynowych)

 • Koszty związane z udziałem w Mistrzostwach pokrywają jednostki delegujące w ramach delegacji służbowej (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie).
 • W przypadku potrzeby otrzymania faktury przed wpłatą istnieje możliwość wystawienia FV z terminem płatności. Powyższy fakt należy zgłosić przesyłając dane do faktury na adres mailowy: szkola@sapsp.edu.pl 
 • Pozostali uczestnicy Mistrzostw otrzymają FV po dokonaniu wpłaty na powyższe konto. 
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku płatności przez jednostkę delegującą należy przesłać na adres szkola@sapsp.edu.pl poniższą tabelę z niezbędnymi danymi zgłoszonych strażaków oraz potwierdzenie dokonania przelewu opłat startowych.

PAKIETY STARTOWE
 • Wszyscy uczestnicy I Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie startują również w klasyfikacji ogólnej GREATMAN Trilogy w Kościanie - Nowy Dębiec w związku z tym mają prawo korzystać z pakietów startowych zawodów. Szczegóły dotyczące pakietów znajdują się na stronie GREATMAN'a.
 • Wszyscy strażacy, którzy opłacili start w Mistrzostwach otrzymują od organizatora dodatkowo pakiet zawierający m.in. profesjonalną koszulkę kolarską Mistrzostw, worek z zawartością pakietu oraz medal za udział w I Mistrzostwach Polski Strażaków w Triathlonie.

Osoby do kontaktu w sprawie Mistrzostw:
 1. Komenda Główna PSP w Warszawie: mł. bryg. Szymon Ławecki, 
  tel. 885 800 320, (22) 5233109, e-mail: slawecki@kgpsp.gov.pl

 2. Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: bryg. Tomasz Wiśniewski, 
  tel. 601 939 974, e-mail: wisniewski@sapsp.edu.pl 
 3. Dyrektor Biegu: Paweł Kotas,
  tel. 784 843 787, e-mail: kontakt@greatman.pl 
Do pobrania: