Aktualności

II Edycja Projektu "Pasja, Wiedza, Wartości".

-
W dniu 19.01.2023r. w SA PSP w Poznaniu odbyło się podsumowanie II edycji Projektu PW2 - "Pasja, Wiedza, Wartości". Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta Szkoły, st. bryg. Mariusz Hulewicz, dziękując uczestnikom za zaangażowanie w osiągnięcie wartościowych celów projektu. Projekt PW2 realizowany po raz drugi w naszej szkole ma wspierać kształtowanie postawy zawodowej kadetów opartej na pasji, chęci rozwoju wiedzy i umiejętności zawodowych oraz indywidualnej identyfikacji z wartościami służby.

Cele programu realizowane były głównie poprzez niezwykłą współpracę 15 kadetów drugiej kompanii pełniących rolę Liderów z kadetami pierwszej kompanii. Liderzy wspomagali przygotowanie swoich grup do pełnienia służb w Szkolnej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej. Zgodnie z tegorocznym hasłem projektu "Dla naszego BEZPIECZEŃSTWA - nigdy dość PRAKTYKI - RAZEM o najwyższą stawkę".

Przedstawione podczas Podsumowania dane z ewaluacji projektu wykazały bardzo wysoką jego ocenę dokonaną przez różne grupy odbiorców. Wartością dodaną Projektu PW2 są nawiązane pozytywne relacje między kadetami dwóch kompanii czego wyrazem były zaprezentowane podczas spotkania filmy ze specjalnymi podziękowaniami  od kadetów pierwszej kompanii dla ich Liderów. Realnego sprawdzenia wartości Projektu kadeci i funkcjonariusze Szkolnej JRG jak wskazał w swoim wystąpieniu Zastępca Dowódcy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Łukasz Kwas, dokonują obecnie podejmując wspólnie interwencje w ramach działań ratowniczych.

Wszystkim osobom z kadry szkoły, Liderom oraz członkom zespołów dziękujemy za zaangażowanie w realizację Projektu i gratulujemy efektów.

Opracowanie: st. kpt. Anna Cedro, bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: bryg. Przemysław Berus.


Galeria