Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

-
5 września 2018 roku na placu szkoły odbył się uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2018/2019 z udziałem kompani honorowej i sztandaru szkoły. Przeglądu poddodziałów dokonał komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. dr inż. Jan Kołdej.

Następnie pododdziały odprowadzono na salę audiowizualną, gdzie komendant przywitał nowych słuchaczy dziennego studium aspiranckiego życząc im powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz wytrwałości podczas obozu unitarnego. W dalszej części spotkania nowoprzyjętym słuchaczom przedstawiono kadrę dydaktyczno-wychowawczą i administracyjną szkoły.

Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński - SA PSP w Poznaniu


Galeria