Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

-

6 września 2019 roku na placu szkoły odbył się uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2019/2020 z udziałem pododdziału kadry, kompani honorowej i sztandaru szkoły oraz kadetów i 100 słuchaczy służby kandydackiej, którzy rozpoczęli naukę 2 września br.

Przeglądu pododdziałów dokonał komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. dr inż. Jan Kołdej, który po przywitaniu z pododdziałami skierował słowa adresowane szczególnie do słuchaczy służby kandydackiej, którzy rozpoczynają intensywną ścieżkę edukacji w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczysty apel był również okazją do złożenia roty ślubowania przez wstępujące do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu trzy funkcjonariuszki które zasilą wydziały:

 • str. Hanna Ruta - Wydział Organizacyjno-Kadrowy,
 • str. Natalia Jacygrad - Wydział Działań Ratowniczo-Gaśniczych.
 • str. Marta Fusiarz - Wydział Finansowy.

Następnie kadeci starszego rocznika otrzymali odznaki Wzorowy Kadet Pożarnictwa, awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia.

Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Rozkazem 12/2019 z dnia 4 września 2019 r. nadał odznaki Wzorowy Kadet Pożarnictwa dla strażaków w służbie kandydackiej wyróżniających się w nauce i służbie. Za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce i służbie nadaję Srebrną Odznakę Wzorowy Kadet Pożarnictwa trzymali:

 • st. str. kdt Sebastian Szczygieł,
 • st. str. kdt Justyna Dudek,
 • st. str. kdt Anna Jurczak,
 • st. str. kdt Paweł Knitter.

Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Rozkazem 11/2019 z dnia 4 września 2019 r. nadał wyższe stopnie służbowe strażakom w służbie kandydackiej:

sekcyjnego

 • st. str. kdt Sebastian Szczygieł,
 • st. str. kdt Justyna Dudek,
 • st. str. kdt Anna Jurczak,
 • st. str. kdt Paweł Knitter,
 • st. str. kdt Sebastian Pięta,
 • st. str. kdt Patryk Kurył,
 • st. str. kdt Krystian Kalinowski,
 • st. str. kdt Michał Kozłowski.

starszego strażaka

 • str. kdt Łukasz Hinc,
 • str. kdt Andrzej Czarnecki,
 • str. kdt Bogdan Pniewski,
 • str. kdt Tomasz Szulczak.

Za szczególne zaangażowanie w służbie i pracę w ramach zajęć fakultatywnych Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu wyróżnił listami pochwalnymi:

 • str. kdt Marek Oślizło,
 • st. str. kdt Stanisław Kowalczyk,
 • str. kdt Łukasz Hinc.

Wszystkim ww. GRATULUJEMY!

Po zakończonym apelu odbyło się spotkanie z słuchaczami służby kandydackiej, gdzie przedstawiono kadrę dydaktyczno-wychowawczą i administracyjną szkoły.

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Wiśniewski - SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu
Galeria