Aktualności

Jak nie dopuścić do skażenia rzeki?

-

Zakrojona na szeroką skalę akcja ratownicza na poznańskim odcinku rzeki Warty zmobilizowała siły i środki JRG 1, JRG 5, JRG 6, JRG 7, JRG 8, OSP Mistral, OSP Czerwonak, Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala MSW w Poznaniu oraz naszej Szkoły. Działaniami ratowniczymi dowodził d-ca Specjalistycznej Grupy Chemiczno – Ekologicznej st. kpt. Mirosław Hoffman.  Manewry ratownicze miały udoskonalić działania straży pożarnych podczas likwidacji wycieku substancji ropopochodnych do rzeki.  Podczas likwidacji wycieku realizowano następujące cele:
- likwidacja wycieku substancji ropopochodnej do rzeki,
- doskonalenie alarmowania i współpracy z innymi służbami,
- sprawdzenie praktyczne realizacji procedur postępowania ratowniczego,
- sprawdzenie możliwości taktycznych sprzętu pływającego,
- sprawdzenie i określenie dróg dojazdowych oraz możliwości zastosowania i sprawienia sprzętu ratowniczego,
- wykonanie zabezpieczenia ujęcia wody pitnej dla miasta Poznania.
Udział w ćwiczeniach pozwolił kadetom naszej Szkoły zapoznać się ze specyfiką dużych akcji ratowniczych, z formami i zasadami współdziałania jednostek PSP i innych służb oraz operacyjnym wykorzystaniem sprzętu i uwarunkowań terenowych.
PN