Aktualności

Kierownictwo Szkoły w komplecie

-          Decyzją nr 1159/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu mł. bryg. mgr inż. Mirosławowi Soćko.

      Mł. bryg. mgr inż. Mirosław Soćko służbę rozpoczął 1 września 1992. Po ukończeniu poznańskiej Szkoły Aspirantów podjął pracę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Poznań - Stare Miasto Komendy Rejonowej PSP w Poznaniu w systemie zmianowym. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego został przyjęty w 1995 roku na zaoczne studia inżynierskie, które ukończył w 1999 roku. Od listopada 1998 roku Mirosław Soćko rozpoczął pracę w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na stanowisku kierownika sekcji. Studia magisterskie ukończył  w 2003 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie w zakresie inżynierii kształtowania środowiska. 11 stycznia 2006 roku decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mianowany został na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i Spraw Obronnych.
W lutym 2009 roku mł. bryg. mgr inż. Mirosław Soćko podjął decyzję o przeniesieniu się do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która została zaaprobowana przez zainteresowanych Komendantów i zatwierdzona 1 marca 2009 r. decyzją Komendanta Głównego PSP. 29 maja 2009 roku mianowany został na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Działań Ratowniczo - Gaśniczych SA PSP, na którym pełnił służbę do 26 grudnia 2012 roku.

PN