Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podjął decyzję o przeprowadzeniu zjazdu dla KKZ XI w terminie 10 - 14 stycznia 2022 r. w formie e-learningu.