Aktualności

Komunikat

KOMUNIKAT

 
Informuję, że z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, część zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach poszczególnych rodzajów i form kształcenia w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, odbywa się przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Słuchacze zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem nauki, również tych, które prowadzone są w trybie zdalnym i nie wymagają fizycznej ich obecności w danej szkole PSP.

Przypominam, że zgodnie z art. 71d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2020 poz. 1123 ze zm.), strażakowi, który na podstawie odpowiedniego skierowania, pobiera naukę, odbywa przeszkolenie lub studia, udziela się zwolnienia z całości lub z części dnia służby na udział w zajęciach obowiązkowych, jeżeli te zajęcia odbywają się w dniach służby strażaka.