Aktualności

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ IX

KOMUNIKAT
dot. przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla KKZ IX w formie e-learning'u


W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podjął decyzję o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych dla KKZ IX w formie e-learningu.
 
Niezbędne materiały i zadania w ramach zjazdu zostaną udostępnione 17 kwietnia 2020.
(Powyższe ustalenia dotyczą zjazdu od 20 ? 24 kwietnia 2020 r. dla plutonów 1, 2, 3 oraz od 11 ? 15 maja 2020 r. dla plutonów 4, 5, 6).