Aktualności

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa
Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla uczestników szkolenia inspektorów ochrony (SIOP 3, 4) przeciwpożarowej w terminie planowanym od dnia 20.04.2020 r. do 25.05.2020 r.
O nowym terminie zajęć poinformujemy zainteresowane osoby w kolejnym komunikacie oraz drogą mailową.

Szkolenia aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej będą odbywać się w wyznaczonych wcześniej terminach wyłącznie w formie zdalnej. Szczegółowe informacje zostaną wysłane drogą mailową do osób zainteresowanych, które dokonały rezerwacji na SIOPA 2 i SIOPA 3.