Aktualności

Komunikat kadrowy

Z dniem 1 listopada 2020 Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu powierzył obowiązki:
  • Dowódcy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł. bryg. Łukaszowi Kwasowi
  • Naczelnika Wydziału Poligonu Szkolnego - mł. bryg. Tomaszowi Daszkiewiczowi.