Aktualności

Koncert zimowy w SA PSP w Poznaniu

- 9 stycznia 2019 roku w auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mieliśmy przyjemność gościć wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu, którzy wystąpili podczas "koncertu zimowego".

Koncert ten był zwieńczeniem wspólnych spotkań kadetów z wychowankami Domu Dziecka, podczas których poza wspólnie spędzonym czasem żywo uczestniczyli w próbach przygotowujących dzieci do występu. W związku z okresem zimowym i świątecznym w repertuarze koncertu znalazły się kolędy, ale nie zabrakło również utworów współczesnych wykonawców. Dzieci występujące na scenie zaprezentowały pełne wrażeń widowisko prezentując utwory również w języku rosyjskim i greckim. Wystąpienie artystów zakończyło się owacjami na stojąco.

Na widowni zgromadzili się kadeci, którzy od ponad roku towarzyszą wychowankom domu we wspólnym spędzaniu czasu podczas gier i zabaw. Również swoją obecnością zaszczycili goście, wśród których znaleźli się bliscy występujących, kierownictwo Szkoły w osobach bryg. Tomasza Wiśniewskiego i st. bryg. Wiesława Pokorskiego, dyrektor Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu Wojciech Walczak, kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Gabriela Zülsdorff, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Poznaniu Dorota Potejko oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Poznaniu.

Koncert był już trzecim wydarzeniem artystycznym, który odbył się w ramach zajęć z muzykoterapii wychowanków Domu Dziecka oraz kadetów naszej Szkoły, a zarazem pierwszym zorganizowanym w murach naszej placówki. Aula Szkoły pozwoliła młodym artystom odzwierciedlić atmosferę podczas występów na wielkich scenach.

Nawiązana przez kadetów więź z wychowankami Domu Dziecka ma duży wpływ na pozytywne działanie muzykoterapii oraz wpisuje się w tradycję organizacji tego przedsięwzięcia.

Na szczególne podziękowania zasługują sami artyści jak również osoby koordynujące wydarzenie, czyli inicjator spotkań w Domu Dziecka i organizator koncertu mł. asp. Janusz Zawadzki oraz dbająca o oprawę muzyczną muzykoterapeutka - "wielka, ale mała" Dominika Dopierała.

Aby pozwolić opaść emocjom wszyscy uczestnicy zgromadzili się na szkolnej świetlicy, gdzie czekał na nich przygotowany słodki poczęstunek.

Pozytywny odbiór koncertu zaowocował planowaniem następnego takiego wydarzenia już w czerwcu tego roku.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak, mł. asp. Janusz Zawadzki - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: str. kdt Andrzej Kostuch, str. kdt Marek Krupiński - SA PSP w Poznaniu


Galeria