Aktualności

Krajowe ćwiczenia ratownicze "ODRA 2022"

-
20 września 2022r. we Wrocławiu rozpoczęły się krajowe ćwiczenia ratownicze pk. "ODRA 2022", z udziałem sił i środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego (COO) z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W ćwiczeniach zaangażowanych jest ok. 300 strażaków i 90 pojazdów PSP, w tym m. in.: kompanie logistyczne, specjalistyczne grupy ratownictwa: wysokościowego, wodno - nurkowego, chemiczno - ekologicznego, zespół dronowy, kompanie wyposażone w pompy dużej wydajności oraz inny sprzęt przeciwpowodziowy. Ponadto, ze służb współdziałających zaangażowanych jest ok. 100 osób i 24 pojazdy oraz śmigłowiec. W sumie w ćwiczeniach udział bierze ok. 400 osób i 114 pojazdów. Zasadniczym celem ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków COO KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku powodzi na znacznym obszarze. Ćwiczenia planowo trwać mają do 21 września br.
W dniu 20 września teren ćwiczeń wraz z odcinkiem zadaniowym szkolnej kompanii odwodowej SA PSP w Poznaniu wizytował Komendant Szkoły, st. bryg. Maciej Zdęga.

Pełny tekst opracowania zamieszczony jest w linku KG PSP.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej KG PSP,
Zdjęcia: st. bryg. Maciej Zdęga, mł. bryg. Łukasz Kwas.


Galeria