Aktualności

KREW - BEZCENNE LEKARSTWO

- W dniu 28 lutego zorganizowano na terenie Szkoły dzień Honorowego Krwiodawstwa. W godzinach od 9.30 do 16.00 pracownicy i kadeci oddawali krew w specjalnie do tego celu przystosowanym autobusie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. W ciągu tego jednego dnia krew oddało 27 osób w tym 22 kadetów co dało wynik 11,7 litra.

Przy tej okazji pragniemy poinformować, że Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu otrzymała Dyplom Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK za zajęcie I miejsca w VIII edycji turnieju „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”. W roku 2013 w naszej Szkole zebrano 80 litrów krwi.

Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi serdecznie dziękujemy.

PN