Aktualności

Kurs obsługi żurawi przewoźnych.

-
W dniach 21-23.11.2022r, w SA PSP w Poznaniu zorganizowano kurs obsługi dla operatorów żurawi przewoźnych, w którym udział wzięli funkcjonariusze wydziału technicznego, poligonowego oraz działań ratowniczo-gaśniczych Szkoły (łącznie 10 osób). Kurs zgodnie z programem obejmował obszar zagadnień teoretycznych i praktycznych, przygotowujących uczestników do bezpiecznego korzystania z przedmiotowego sprzętu będącego na wyposażeniu PSP. Mając na uwadze specyfikę oraz zakres kwalifikacji nabywanych wraz ze zdanym egzaminem funkcjonariusze uczestniczący w kursie będę mogli wykorzystywać poszerzony katalog uprawnień w trakcie działań ratowniczych oraz wspomagając proces szkolenia oraz doskonalenia zawodowego realizowany w SA PSP w Poznaniu. 


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, mł. asp. Krzysztof Fellmann, 
Zdjęcia: mł. asp. Krzysztof Fellmann.