Aktualności

Laureaci konkursu Komendanta Głównego PSP z wizytą w SA PSP w Poznaniu

-
W murach Szkoły Aspirantów w Poznaniu, w dniach 24-25 września, gościła grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Tuplicach (powiat żarski, województwo lubuskie). 
Dzieci brały udział w konkursie Komendanta Głównego PSP na spot filmowy Pożar w szkole znam zasady bezpiecznej ewakuacji, w którym nagrodą była wycieczka do jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej.
Plan zwycięskiej klasy w poznańskiej Szkole Aspirantów w pierwszym dniu rozpoczął się przywitaniem z zastępcą komendanta szkoły bryg. Tomaszem Wiśniewskim, zwiedzaniem kompleksu szkolnego, udziałem w zajęciach z fizykochemii spalania i podstawach pierwszej pomocy.
Po obiedzie grupa udała się na poligon pożarniczy, gdzie mieli możliwość zapoznania się ze strażackimi środkami dydaktycznymi, a na zakończenie każdy przeszedł przez komorę dymową. Przed kolacją dzieci poznały zasady działania gaśnicy i symulatora pożarów do podręcznego sprzętu gaśniczego. Wieczorem specjalnie dla naszych gości został zorganizowany pokazowy wyjazd alarmowy z działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Napięty wrażeniami dzień zakończył się udziałem w apelu wieczornym.
Następny dzień miał rozpocząć się regulaminową pobudką wraz zaprawą poranną, ale niestety ten punkt programu został pokonany przez pełen wrażeń dzień poprzedni. Na szczęście już po śniadaniu młodzież odzyskała siły i można było dalej realizować pełne wrażeń plany. 
Po meldunku, o pełnym stanie osobowym, na apelu porannym zwycięska klasa udała się do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, żeby wziąć udział w programie edukacyjnym OGNIK. 
Po zakończeniu edukacji związanej z zagrożeniami w najbliższym domowym otoczeniu, dzieci mogły poznać historię miasta w którym umiejscowiona jest Szkoła Aspirantów PSP. Zwiedzanie zaczęło się od Kopca Wolności usypanego przez poznaniaków w 1919 roku dla uczczenia odzyskania niepodległości, następnie Katedra Poznańska - najstarsza polska katedra. Dalej dzieci zobaczyły poznański Stary Rynek z największą jego atrakcją - Koziołkami Poznańskimi, które w samo południe bodą się na ratuszowej wieży. Ostatnim punktem zwiedzania była panorama Poznania z tarasu widokowego Zamku Królewskiego, rezydencji Przemysła II. 
Po obiedzie grupa z Tuplic została pożegnana przez komendanta st. bryg. Jana Kołdeja i w drodze powrotnej odwiedziła Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.
Cieszymy się, że grupa tak bardzo zaangażowała się w konkurs Komendanta Głównego PSP i mogliśmy ich u nas gościć. Mamy nadzieję, że długo będą wspominać wizytę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.


Opracowanie: mł. asp. Janusz Zawadzki - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: mł. asp. Janusz Zawadzki, ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w PoznaniuGaleria