Aktualności

Lubuskie Obchody Dnia Strażaka.

-
W dniu 20 maja 2023 r. uroczyste Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Gorzowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą koncelebrował ks. biskup Adrian Put. Jednym ze szczególnych elementów Mszy Św. było poświęcenie nowej figury św. Floriana w Katedrze, oraz obecność jego relikwii podczas całej Eucharystii. W inauguracyjnym nabożeństwie wziął udział gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP obecny wraz ze st. bryg. Markiem Piekutowskim dyrektorem Biura Komendanta Głównego PSP.
Po zakończeniu Mszy odbył się przemarsz uczestników uroczystości na Plac Grunwaldzki, gdzie odbył się apel.  Meldunek o rozpoczęciu uroczystości komendantowi głównemu PSP złożył mł. bryg. Dariusz Szymura, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu państwowego. Lubuski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Patryk Maruszak w imieniu własnym oraz druha Edwarda Fedko Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP województwa lubuskiego, przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie wręczono medale, odznaczenia, wyróżnienia i awanse funkcjonariuszom i osobom współpracującym z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Z ramienia kierownictwa SA PSP w Poznaniu udział w uroczystościach wziął Komendant Szkoły, st. bryg. Maciej Zdęga. 

Pełny tekst opracowania dostępny jest na stronie KG PSP.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zamieszczonych na stronie KG PSP.