Aktualności

Manewry na poligonie

-

W dniu 26 marca 2015 r. na poligonie szkolnym w Luboniu przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne w zakresie funkcjonowania pododdziałów ratowniczych tworzących strukturę Kompanii Szkolnych wchodzących w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Głównym celem ćwiczeń było:

1)         1) weryfikacja obiegu informacji w zakresie organizacji przygotowania Szkolnej Kompanii Wielozadaniowej Szkoły do osiągnięcia gotowości operacyjnej,

2)     sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej do zarządzania potencjałem ratowniczym Szkoły,

3)     sprawdzenie obiegu dokumentacji związanej z dysponowaniem i zarządzaniem pododdziałów ratowniczych Szkoły,

4)     zapoznanie pierwszego rocznika słuchaczy Szkoły ze sprzętem i środkami technicznymi do zabezpieczenia działań ratowniczych na wypadek zagrożenia powodziowego,

5)     wypracowanie stanowiska w zakresie stanu przygotowania kadetów wchodzących
w skład pododdziału plutonów ratowniczych do wykonywania czynności pomocniczych,

6)     wypracowanie mechanizmów organizacji transportu sprzętu przeciwpowodziowego do działań ratowniczych, który stanowi wyposażenie Centralnych Magazynów KG PSP,

7)     weryfikacja sprawności sprzętu stanowiącego zabezpieczenia bazy logistycznej
dla pododdziałów ratowniczych.

Podsumowaniem ćwiczeń było omówienie poszczególnych ich etapów oraz wypracowanie stosowych wniosków.

 

              TT