Aktualności

MOBBING - szkolenie w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

Co to jest mobbing? Jakie okoliczności muszą zostać spełnione, aby konkretne zachowania można było zakwalifikować jako mobbing wobec drugiej osoby? Kto jest odpowiedzialny za mobbing w pracy? Jakie prawa i roszczenia ma ofiara mobbingu?
To tylko niektóre ważne zagadnienia poruszone podczas szkolenia, które w dniu 10 czerwca 2024 roku zostało przeprowadzone w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy Komendanta Szkoły st. bryg. Andrzeja Zajączkowskiego, który będąc pracodawcą zrealizował ustawowy obowiązek zapoznania osób zatrudnionych w zakładzie pracy z zasadami ustalonej polityki antymobbingowej oraz zobowiązania pracowników do jej przestrzegania. Szkolenie przeprowadziła Pani Marzena Kościelniak - psycholog oraz Pani Joanna Budzyńska - Jędraszczyk, Starszy Inspektor Pracy, Specjalista w Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. 

Opracowanie: bryg. Rafał Wypych
Zdjęcia: asp. Piotr Janiuk, bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań. 
Galeria