Aktualności

Nadanie sztandaru dla PSP w Wągrowcu

20 września 2020 roku  w Wągrowcu, odbyła się  nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Uroczystość rozpoczęła  msza święta koncelebrowana w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Następnie pododdziały strażackie przemaszerowały na wągrowiecki rynek, gdzie odbyły się główne uroczystości. Skład kolumny marszowej stanowiły kompania honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu pod dowództwem kpt. Przemysława Zaradniaka, kompania towarzysząca składająca się z funkcjonariuszy KP PSP w Wągrowcu, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Do marszu przygrywała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach. Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów. Następnie podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn. Przywitania gości dokonał starosta wągrowiecki Tomasz Kranc. W uroczystości wśród wielu gości byli m. in.:
Marta Kubiak - Poseł RP,
nadbryg. Andrzej Bartkowiak - komendant główny PSP,
Łukasz Mikołajczyk - wojewoda wielkopolski,
Adam Bogrycewicz - radny sejmiku woj. wielkopolskiego,
st. bryg. Maciej Zdęga - komendant Szkoły Aspirantów PSP, wraz z zastępcami st. bryg. Mariuszem Hulewiczem oraz st. bryg. Wiesławem Pokorskim,
st. bryg. Dariusz Matczak - wielkopolski komendant wojewódzki PSP, wraz z zastępcami bryg. Jarosławem Zamelczykiem oraz mł. bryg. Robertem Natunewiczem,
przedstawiciele duchowieństwa: ks. Mariusz Drob - kapelan wielkopolskich strażaków, ks. kanonik Piotr Kalinowski - kapelan wągrowieckich strażaków oraz ks. prałat Jerzy Rygielski - były wieloletni kapelan wielkopolskich strażaków,
Michał Piechocki - wicestarosta powiatu wągrowieckiego oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego nadania sztandaru KP PSP w Wągrowcu,
Małgorzata Osuch - przewodnicząca rady powiatu wągrowieckiego,
bryg. Jacek Michalak - komendant miejski PSP w Poznaniu, były komendant powiatowy PSP w Wągrowcu,
mł. bryg. Marek Piekutowski - Dyrektor biura KG PSP,
Burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad miast i gmin pow. wągrowieckiego,
Strażacy Państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych,
emeryci i renciści PSP,
przedstawiciele służb i instytucji współdziałających ze strażakami.
Nadanie sztandaru, w imieniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  dokonał komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Sztandar odebrał komendant powiatowy PSP w Wągrowcu st. bryg. Zbigniew Dziwulski. Po prezentacji sztandaru głos zabrali zaproszeni goście, m. in. komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, który rozpoczął swoje przemówienie od odczytania okolicznościowego listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie głos zabrała poseł RP Marta Kubiak odczytując list okolicznościowy od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Po przemówieniach gości nastąpiła uroczysta defilada.


Tekst: mł. asp. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań.
Zdjęcia: bryg. Sławomir Brandt, KW PSP Poznań

Galeria