Aktualności

Nagrody KG PSP dla pracowników cywilnych szkoły

-
28 grudnia 2018 roku Komendant Szkoły st. bryg. Jan Kołdej wraz ze swoimi zastępcami - bryg. Tomaszem Wiśniewskim i st. bryg. Wiesławem Pokorskim zaprosił na uroczystą zbiórkę, podczas której wręczył nagrody pieniężne dla pracowników cywilnych naszej Szkoły. 

Komendant Szkoły poinformował, że komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski po raz kolejny w dowód uznania dla pracowników cywilnych, przychylił się do wniosku o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za trud włożony w wykonywanie zadań służbowych oraz podniesienie wydajności i jakości pracy.

Spotkanie komendanta z pracownikami cywilnymi oraz kadrą szkoły było również doskonałą okazją do przekazania ciepłych i serdecznych słów uznania doceniających pracę oraz zaangażowanie w wykonywaniu codziennych zadań mających wpływ na rozwój i profesjonalne funkcjonowanie całej instytucji. Ponadto komendant Kołdej przekazał życzenia na nadchodzący Nowy Rok 2019 zarówno od komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, kierownictwa Komendy Głównej PSP jak również od siebie i kierownictwa SA PSP w Poznaniu.

Docenienie pracowników cywilnych naszej Szkoły jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej wytężonej pracy.

Opracowanie: bryg. Tomasz Wiśniewski - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Sławomir Kozłowski - SA PSP w Poznaniu
Galeria