Aktualności

Nagrody Komendanta Głównego PSP

-
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, wyróżnił nagrodami pieniężnymi, ze środków Komendy Głównej PSP, 131 funkcjonariuszy PSP. Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodzeni zostali strażacy z ośrodków szkolenia komend wojewódzkich PSP oraz strażacy ze szkolnych jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Wśród wyróżnionych znaleźli się funkcjonariusze Wydziału Liniowego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu:
- mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz,
- st. kpt. Łukasz Kwas,
- st. asp. Maria Najdzion,
- st. asp. Waldemar Ratajczak,
- mł. asp. Przemysław Krzysztoń.

W imieniu Komendanta Głównego nagrody wręczył komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Jan Kołdej.

Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sucesów.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: st. sekc. Krzysztof Fellmann - SA PSP w Poznaniu


Galeria