Aktualności

Nowa instalacja do ćwiczeń

- Aby osiągnąć efekt w postaci właściwego przygotowania służb ratowniczych do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych niezbędna jest prawidłowa organizacja i realizacja procesu szkoleniowego, którego nadrzędnym celem jest stymulowanie określonego zachowania ratowników (strażaków) biorących udział w zajęciach. Ćwiczenia są bardzo ważnym ogniwem procesu dydaktycznego, w trakcie którego następuje łączenie wiadomości z umiejętnościami praktycznymi. Właściwe przygotowanie bazy dydaktycznej w postaci stanowisk do ćwiczeń powinno również odzwierciedlać pełen przekrój zagrożeń występujących podczas zdarzeń, ich specyfikę oraz warunki zbliżone do rzeczywistych. Stąd też opracowana i zrealizowana w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu koncepcja trenażera do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrofy kolejowej.

Dostawa, montaż i uruchomienie trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej wykonano w związku z realizacją projektu pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytetu V Rozwój transportu kolejowego w Polsce; Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

W skład trenażera wchodzą następujące elementy:
 1. Trenażer elektrycznego kolejowego zestawu trakcyjnego - zbudowany na bazie elektrycznego kolejowego zestawu trakcyjnego przystosowany do ćwiczeń podczas katastrof kolejowych. Trenażer składa się z dwóch modułów (części). Każdy moduł posiada przestrzeń pasażerską i przedział maszynisty. Moduł I to fragment EZT przewrócony na bok, a moduł II to z kolei fragment EZT ustawiony na torowisku.
 2. Trenażer cysterny kolejowej - zbudowany na bazie wagonu - cysterny do przewozu produktów naftowych przystosowany do prowadzenia ćwiczeń podczas katastrof kolejowych z udziałem substancji niebezpiecznych.
 3. Trenażer samochodu osobowego - wyposażony w instalację gazową do ćwiczeń w zwalczaniu pożarów pojazdów mechanicznych. Umożliwia również jego wielokrotne wykorzystanie do ćwiczeń z zakresu doskonalenia technik uwalniania osób poszkodowanych w kolizjach na przejazdach kolejowych.
 4. Trenażer samochodu ciężarowego - umożliwia wielokrotne jego wykorzystanie do ćwiczeń z zakresu ratownictwa technicznego podczas kolizji z udziałem pojazdów szynowych. Kabina trenażera zapewnia możliwość prowadzenia ćwiczeń w zakresie dotarcia do poszkodowanych i ich ewakuacji poprzez stabilizację kabiny, usuwanie szyby przedniej, usuwanie drzwi, cięcie słupków "A", zgniatanie i przecinanie progów, odchylanie przedniej części kabiny. Część transportowa trenażera składa się z części załadunkowej i cysterny. Zapewnia możliwość prowadzenia ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków z uszkodzonego zbiornika cysterny, przepompowywania substancji niebezpiecznych z cysterny, zabezpieczania ładunku, przeładunku beczek lub palety przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego.
 5. Wyposażenie trenażera obejmujące:
 • zestaw narzędzi hydraulicznych,
 • diodowo-akumulatorowy zestaw przenośny do oświetlania terenu akcji na maszcie,
 • zestaw do stabilizacji - podpory mechaniczne do stabilizacji pojazdów wielkogabarytowych,
 • zestaw klinów do stabilizacji,
 • piła tarczowa akumulatorowa,
 • zestaw lewarów kolejowych,
 • zestaw ściągacz łańcuchowy do stabilizacji pojazdów wielkogabarytowych,
 • zestaw systemu szybkiej stabilizacji pojazdów,
 • zestaw podręcznego sprzętu burzącego,
 • podręczne narzędzie do podważania i cięcia elementów metalowych o różnych  końcówkach,
 • zestaw podpór stabilizacyjnych z gwintem wewnętrznym, wysuwanym mechanicznie,
 • zestaw narzędzi pneumatycznych do cięcia,
 • podest ratowniczy,
 • miernik wielogazowy z pompką i osprzętem,
 • zestaw manekinów ratowniczych obejmujący w sumie 15 manekinów i zestaw symulacyjny ran),
 • kontenery do przechowywania sprzętu.
Całkowita wartość projektu obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie trenażera wyniosła 4.177.080,00 zł brutto.
Realizacja projektu poprzedzona została budową infrastruktury kolejowej sfinansowaną ze środków budżetowych i dochodów szkoły. Obejmuje ona odcinek dwutorowej linii kolejowej o dł. 98 m, peron kolejowy o długości 20 m wraz z pochylniami, 4 słupy sieci trakcyjnej wraz z siecią trakcyjną bez napięcia, z wywieszoną atrapą drutów jezdnych i lin nośnych. Całkowity koszt budowy infrastruktury kolejowej wyniósł 950.048,00 zł.Opracowanie: bryg. Artur Banasiak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński - SA PSP w Poznaniu


Galeria